Suchergebnisse

Ergebnisse werden geladen.

Polski

BVMW– Niemiecka federacja małych i średnich przedsiębiorstw

 • skupia siłę małych i średnich przedsiębiorstw,
 • walczy o lepsze gospodarczo – polityczne warunki ramowe, na szczeblu krajowym, regionalnym oraz lokalnym,
 • stanowi platformę do wygłaszania opinii małych średnich przedsiębiorstw.

BVMW – Niemiecka federacja małych i średnich przedsiębiorstw

BVMW to politycznie niezależna federacja zaopatrująca wszystkie prywatne branże i zawody, która reprezentuje interesy małych i średnich przedsiębiorstw wobec środowisk politycznych, władz, związków zawodowych i głównych przedsiębiorstw. Około 3,3 miliona średniej wielkości przedsiębiorstw stanowi podstawę i siłę napędową niemieckiej gospodarki.

Poprzez członkostwo w BVMW, wspierają Państwo umacnianie się sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw oraz ułatwiają im Państwo ochronę coraz mocniejszej ich pozycji.

W tym samym czasie, korzystają Państwo również z usług ogromnej, stale rosnącej wspólnoty interesów.

Mario Ohoven,
Prezes BVMW

Małe i średnie przedsiębiorstwa

 • stanowią 99 procent wszystkich zarejestrowanych w Niemczech przedsiębiorstw,
 • tworzą 70 procent miejsc pracy,
 • przeprowadzają 80 procent dostępnych szkoleń zawodowych,
 • opracowują 75 procent wszystkich patentów i wniosków racjonalizatorskich.

1. Polityczne lobby w Niemczech
Wpływ na polityczne decyzje dotyczące warunków ekonomicznych może wywierać tylko grupa nacisku. W związku z tym BVMW działa na wielu szczeblach, zaczynając od polityki lokalnej, przez regionalną i krajową, a kończąc na Komisji Europejskiej w Brukseli.

Podstawę pracy politycznej BVMW stanowi program „mali i średni przedsiębiorcy są siłą ruchomą”, który zawiera najważniejsze postulaty i żądania naszej organizacji. Wraz z zrzeszeniami partnerskimi BVMW reprezentujemy ponad 270.000 przedsiębiorstw, zatrudniających około 9 miliona pracowników.

2. Osobisty Kontakt
Sieć ponad 300 regionalnych i lokalnych biur w Niemczech oferuje osobistą obsługę naszym członkom. Każdy Manager Centra BVMW szuka nowych możliwości biznesowych i wspiera nowe projekty. Manager jest również Państwa reprezentantem w kontaktach z władzami, bankami, firmami ubezpieczeniowymi i innymi instytucjami. Poza kompetentnymi specjalistami udzielającymi pomocy na miejscu mają Państwo do dyspozycji bazę ponad 1.000 wykwalifikowanych doradców i ekspertów wyspecjalizowanych w ekonomicznych, finansowych i prawnych dziedzinach, którzy pomogą Państwu podjąć decyzje biznesowe.

3. Praca PR
BVMW udostępnia swoim członkom platformę do pracy w ramach public relations. Poprzez ponad 1.800 konferencji i seminariów organizowanych każdego roku, BVMW oferuje swoim członkom doskonałe możliwości do uzyskania informacji i do nawiązania lub wzmocnienia kontaktów biznesowych. Aktualne informacje o nowym ustawodawstwie, regulacjach rządowych i decyzjach, gwarantuje ludziom biznesu wymaganą przewagę nad konkurencją.

4. Międzynarodowe doświadczenie

 • stała reprezentacja i współpraca BVMW z lokalnymi partnerami z zagranicy, którzy, na przykład, zapewniają tanią organizację marketingu (obecnie około 16 biur na całym świecie, np. Chiny, Japonia, Indie, Europa Zachodnia, Brazylia, Południa Afryka),
 • BVMW współpracuje z wieloma krajowymi organizacjami na całym świecie i podpisało porozumienia z licznymi stowarzyszeniami,
 • zewnętrzna sieć powiązań gospodarczych,
 • wyjazdy biznesowe za granicę z licznymi spotkaniami pomiędzy niemieckimi i zagranicznymi przedsiębiorcami.

W ramach tej współpracy BVWM bierze udział w szerokiej i bardzo owocnej wymianie w zakresie wiedzy dotyczącej standardowych projektów i organizuje regularnie międzynarodowe konferencje o różnej tematyce związanej ze sprawami zagranicznymi.